Yetki belgesi

YETKİ BELGESİ
YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/
AVUKATLIK ORTAKLIĞI :
Baro ve Sicil No :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :
YETKİLİ KILINAN AVUKAT :
Baro ve Sicil No :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :
VEKİL EDEN (müvekkil) :
Ad ve Soyadı :
Adres :
Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler
Noter Tarih ve Yevmiye No :
YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI :Dayanak Vekaletnamede belirtilen yetkilerin tamamı.(Yahut dayanak vekaletnamedeki yetkilerden verilmek istenmeyen varsa bu yetkiler yazılmalıdır.)
Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. Maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere işbu yetki belgesi tarafımdan düzenlenmiştir…/../….
Avukat / Avukat Ortaklığı
%d blogcu bunu beğendi: