Veraset ilamı örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
İL

DAVACI :

DAVALI :HASIMSIZ.

KONUSU :Veraset Belgesi talebimden ibarettir.

İZAHI :1)Müşterek murisimiz babam……………,……../……./……. tarihinde vefat etmiştir.
2)Geriye çocukları (ben) ve kardeşlerim ………….kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur.
3)Verasetin sübutu için dava açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER :MK.439 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLER :Nüfus kaydı,şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü müteveffa babamız……..’un miras meselesinin halledilerek Veraset belgesinin verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

NÜFUS KAYDI:
(Not:Nüfus kayıtları eklidir.)

Bir Cevap Yazın