Uzlaşma hakkınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Uzlaşma hakkınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Cumhuriyet savcısı uzlaşma kapsamın­da olan suçlarda, faili savcılığa davet eder. Suçtan dolayı sorumluluğu kabul edip etme­diğini sorar. Fail suçu ve fiilden doğmuş olan maddi ve manevi zararların tümünü veya bü­yük bir kısmını ödemeyi veya zararları gider­meyi kabul ederse durumu size bildirilir. Siz de verilmiş zararın tümünün veya büyük bir kısmının giderilmesini özgür iradenizle kabul eder ve uzlaşacağınızı bildirirseniz soruştur­ma sürdürülmez. Uzlaşma konusunda daha detaylı bilgi için Ceza Yargılamasında Uzlaş­ma başlıklı broşüre bakınız.

Bir Cevap Yazın