Tebligat dilekçesi ( 35. Maddeye göre )

T.C.
………………………………….
…..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
……………………/…………………………….

Alacaklı Vekili ………………., Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilemediği ve borçlunun adresinin aynı olması gerekçeleri ile tebligat kanunu 35. maddesine göre ödeme emrinin tebliğ edilmesini talep etti.

……../……../……………

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

Bir Cevap Yazın