Tanık ifadeleri ve davaya karşı beyanlar

………………… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA ESAS NO : ………… Duruşma Günü: ………………..

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLLERİ :

İSTEM KONUSU : Davalı tanıklarının ifadelerine karşı diyeceklerimizin ve davaya ilişkin
değerlendirmelerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :
1 Vekil eden davacı ile davalı arasındaki ilişki, davalı işveren tarafından davacı işçiye zorla kabul ettirilen ve …….. Sayılı Yasa ile 506 Sayılı Yasa’nın yaptırımlarından kurtulmak ve kaçmak için yapılan işveren tarafından yapılan bir hizmet ilişkisidir.Anılan dolmuşta en az iki kişi vardiya usulü çalışmakta bir yedek şoför ile tamir-bakım, denetim ve yönetimi için işveren …………….. hasta yatağındayken bile çalışmakta ve işini takip etmektedir. Bu savı davalı tanıkları, özellikle de davacı vekili Avukat …………. doğrulamaktadır. Ancak, müvekkilinin sürekli çalıştığını,yoğun veya mazereti olduğu zaman şoför çalıştırdığını öne sürmekte ise de, genelde ülkemizdeki özelde de ………..’daki dolmuşçuluk gerçeğini bildiği halde bilmemezlikten gelmektedir.Belirtmeden geçmemek gerekir ki rastgele duraktan çağrılan şoförle dolmuşçuluk yapabilen olmadığı gibi, yapmaya cesaret eden bir dolmuşçuya ben rastlamadım. Bu savlar, kanuna karşı yapılan hilenin gizlenmeye çalışılırken, açığa vurulmasından başka bir şey değildir, kanısındayız.
2 Davalının vekil edenin ………………. No: ile Bağ-Kur’a isteğe bağlı olarak kaydını yaptırmış olmasını kendi nam ve hesabına çalıştığı ile ilişkilendirmesi dayanaksız ve yersizdir. Vekil edenin Bağ-Kur’dan istenerek gelmiş olan bilgileri sayın mahkemece değerlendirildiğinde durumun tersi olduğu ortaya çıkmış, yıllardan beri sigortasız çalıştırılınca zorunlu olarak isteğe bağlı olarak Bağ-Kur’a prim yatırmaya başlamak zorunda kalmış, işvereni tarafından sağlanmayan sosyal güvenliğini kendi olanakları ile sağlamaya çalışmıştır.Tanık Bildirimleri’nden, özellikle de davalı tanıklarından meslek odası ile ilgisi olmayanların dışındakilerin gerçekleri saklayamayanları ile davacı tanığı ……………’nin ifadelerinden olay tarihinde dolmuşta çalışan şoförlerin günde ….. milyon, ayda ise …….. milyon lira aldıkları anlaşılmaktadır. Bu durum, dolmuş duraklarında sorulduğu zamanda açıkça ortaya çıkmakta, özellikle dosyada bulunan davacının vekil edeni şikayet ettiği ceza dosyasından da ne kadar para kazandıkları anlaşılmaktadır.
3 Davacının …….yılından beri davalının dolmuşunda çalışan birkaç şoförden bir tanesi olduğu hususu da tanıklı net tarih veremeseler bile on yılı aşkın bir zamandır demekle savımızı doğrulamış olmaktadırlar. ……………Vergi Dairesinden gelecek vekil edene ilişkin ceza Tahakkuk, Tahsilat, Sorgulama belgeleri konuya daha net ışık tutacak ve davalı tarafın haksız ve acımsızlığı ortaya daha açık bir şekilde çıkacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yargılama sırasında ortaya çıkan durumların mahkemenice değerlendirilerek istemimiz gibi karar verilmesi arz ederiz.

Davacı Vekili
Av.

Bir Cevap Yazın