Tahliye talebi

…….
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
…….
DOSYA NO :
TAHLİYE KARARI
İSTEYEN :
VEKİLİ :
DAVACI :
MÜDAHİL :
VEKİLİ :
SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme.
SUÇ TARİHİ :
KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk.
AÇIKLAMALAR :
1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana gelmiştir. Trafik raporunda müvekkilime 3\8 kusur isnat edilmiştir. Ancak yolun şehirlerarası yol olması ve mağdurun yola aniden fırlaması gibi hususlarda göz önünde tutulacak olursa müvekkilime isnat edilecek kusur oranı daha da düşebilecektir.
2-Bunun yanı sıra dava konusu suç taksirli bir suçtur. Olay müvekkilimin istek ve iradesi dışında meydana gelmiştir. Kasıt söz konusu değildir. Müvekkilim bu olaydan sonra psikolojik buhrana girmiştir. Müvekkilim iyi niyetini göstermek ve olayın haksız sonuçlarını giderebilmek için mağdurun tedavi giderlerini karşılaması maksadıyla ona………..TL. ödemede bulunmuştur.
3-Dosyaya en son olarak ibraz olunan ../../…. tarihli rapora göre hayati tehlikesi kalkmış olup mağdur sağlığına kavuşmuştur.
4-Dilekçe ekimizde sunduğumuz belgeye göre mağdur şikayetinden vazgeçmiş, maddi ve manevi tazminat talep etmeyeceğini, hatta müdahil olarak da davayı takip etmeyeceğini belirtmiştir.
5-Sanık müvekkil evli, iki çocuk sahibi ve ticaretle uğraşan bir kişidir. Eşi hastadır. Evin geçimine katkıda bulunabilecek tek kişi müvekkilimdir. Ailesi müvekkilimin tutuklu bulunduğu günden itibaren geçim sıkıntısına düşmüştür. Bunun yanı sıra müvekkilimin işiyle ilgili bazı taahhütleri vardır. Bu taahhütlerini gününde yerine getirmezse ticari hayatı tehlikeye düşecektir.
6-Kanıtlar önemli ölçüde toplanmıştır. Kanıtların yok olma veya değiştirilme ihtimali mevcut değildir.
7-Sanık müvekkil sabıkasızdır. Ayrıca sabit ikametgah sahibidir. Kaçma ihtimali yoktur.
İSTEM SONUCU :
Yukarıda arz ve izah olunan ve resen göz önüne alınacak nedenlerle sanık müvekkilimizin bihakkın veya tensip kılınacak kefalet ile tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.
SANIK VEKİLİ
%d blogcu bunu beğendi: