Tahliye talebi örneği

………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE
NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
………………DOSYA ESAS NO. : .
TUTUKLULUĞUN
DEVAMINA İTİRAZ EDEN
(SANIK) : …………….-Halen …………K.Ceza ve Tutukevinde tutuklu.
VEKİLİ : Av. …………….
…….
DAVACI : Kamu Hukuku
MÜŞTEKİ : ……………. ……………. Şb.
VEKİLİ : Av. .
.
MÜSNET SUÇ : Karşılıksız çek vermek
MÜSNET SUÇ TARİHİ : …/…./…..
TUTUK.TARİHİ : …/…/…….
T. KONUSU : ………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin …../……/……. tarihindeki “Tutukluluğun devamına” ilişkin kararın kaldırılmasını (CMUK.298/II.f. ) istiyor, nedenlerini sunuyoruz.
AÇIKLAMALAR :
1 Vekil edenin karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanmaktadır. …./…../…… günlü oturumda “…sanığın belli adres ikameti olmadığı suç niteliğine göre CMUK.nun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca gıyaben tutuklanmasına…” karar verilmiştir.
2 Dosyada, müştekinin şikayet dilekçesinde dahi şikayet edilen olarak müvekkilim gözükmemektedir. Dosyada bulunan imza sirkülerden de görüleceği gibi çeklerdeki imzalar vekil edene ait değildir.Diğer yetkili Serdar’a aittir.
3 İmza sirküleri …… yılında verilmiştir. Bu adresi bir yıldan uzun bir zaman önce tahliye etmişlerdir. Bu adres ikametgah değil o tarihteki iş adresidir. Sanığın “belli bir adresi ve ikametgahı” bulunmaktadır.Ancak dosyada bu yönde bir araştırma dahi yapılmamış, şikayet dilekçesindeki adresle yetinilmiştir. Oysa, Vekil edenin adresi:
……………………………..
4 Kaldı ki; CMUK.nun 104.ncü maddesi ile tutuklandığı için sanığın savunması dahi alınamamaktadır. Bu gibi durumlarda CMUK.nun 223.ncü maddesine göre tutuklama çıkarılırsa mağduriyete neden veren durumlar ortadan kaldırılır. Bu madde dahi sanığa tebligat yapılması halinde uygulanmalıdır. Oysa vekil edenin ne hazırlık ne de son soruşturma safhasında yargılamadan bilgisi yoktur.
5 Sevk maddesi ve başlangıçtan bugüne kadar tutuklanmamış olmasına rağmen delillerde bir değişiklik olmaması tutuklamayı yasal dayanaktan yoksun bırakmaktadır. Kaldı ki; duruşmada da vekil eden aleyhine yeni bir delil de ortaya çıkmamıştır.Adresin bulunamaması 104.ncü maddenin ile tutuklama gerekçesi olamaz. Kaldı ki müsnet suç takibi şikayete bağlıdır. Tutuklandığı süre de gözönüne alındığında mağduriyeti her gün artmaktadır.
6 Belirtilen nedenlerle öncelikle vekil edenin tutukluluk durumunun yeniden gözden geçirilerek tahliyesine karar verilmesini, bu talebimiz kabul edilmediği takdirde dosyanın bir üst Mahkemeye gönderilmesini istiyoruz.
SONUÇ VE TALEP : Belirtilen nedenlerle, vekil edenin hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılmasına, bu talebimiz kabul edilmediği takdirde dosyanın …………….. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek “tutukluluğun devamına” ilişkin kararın kaldırılmasına ve tahliyesine karar verilmesini, vekil eden adına saygı ile talep ediyorum.
…/……/…….
Sanık, …………. Vekili :
Av. .
EK:
A (Vekaletname sureti)
%d blogcu bunu beğendi: