Tahliye talebi

……….… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : ……… Asliye Ceza Mahkemesi 200../… Esas.

TAHLİYE TALEBİNDE
BULUNAN (SANIK) : .
.
VEKİLİ : Av. .
.
DAVACI : K.H.

SUÇ : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüm ve yaralanmaya sebebiyet vermek.

SUÇ TARİHİ : …/…/…….

TUTUKLAMA TARİHİ : ../…./…….

TALEP KONUSU : Sanığın tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir

OLAYLAR :
1. Dosya münderecatından anlaşılacağı gibi dava konusu olay, …….İstikametinden …….ı istikametine seyrettiği sırada Çevre yolu katılımına ….. m mesafede meydana gelmiştir. Olayın görüntüleri televizyon kanallarında gösterilirken sanığın kullandığı aracın bir tır tarafından sıkıştırıldığının Trafik kontrol-radar kameraları ile tespit edildiği söylenmiş, tır şoförünün soruşturma kapsamına alındığından bahsedilmiştir. Bu haberler sanığın tüm ifadeleri ile de örtüşmektedir. Dolayısıyla işlek bir yolda normal hızla giderken bir tır tarafından sıkıştırılarak kazaya neden olunduğundan müvekkilim sanık da esasen olayın mağdurlarındandır. Ancak TIR kaçtığı için elde tek sanık olarak kalmış ve 10 gündür tutukludur.
2. Öte yandan dava konusu suç taksirli bir suç olup, olay müvekkilin istek ve iradesi dışında meydana gelmiştir. Müvekkil aslen fırın sahibi olup kendi işlerinde ekmek dağıtımı için kullandığı kamyonetini sırf hatır için bu işte kullanırken olay olmuş ve müvekkili tarifi imkansız bir üzüntü içerisine düşürmüştür.
3. Ölen şahsın eşi ve babası şikayetlerinden vazgeçerek, maddi ve manevi tazminat taleplerinin olmadığını bildirir dilekçelerini dosyaya sunmuşlardır.
4. Sanık müvekkilim evli ve ….. çocuk babasıdır. Fırın işletmektedir. Vergi levhası ekte sunulmuştur. ….çocuk ve eşinden ibaret ailesinin geçimini bu dükkandan sağlamanın yanında beş kişiye de iş imkanı vererek ekmek kapısı sağlamaktadır. Eşi çalışmamaktadır. Bu istenmeyen üzücü olay sonucu ticari faaliyetine devam edememekte ve eşi ile birlikte çocukları ve işçileri de geçim sıkıntısı içine düşmüşlerdir. Ayrıca ticari hayatla ilgili taahhütlerini yerine getirememesinden dolayı da büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyadır.
5. Olayla ilgili deliller toplanmış kamu davası açılmıştır. Delillerin yok olma ve değiştirilme ihtimali yoktur.
6. Sanık-müvekkil sabıkasızdır. Sabit ikametgah sahibidir. … çocuğunu ve dükkanını bırakıp kaçma imkanı ve ihtimali yoktur. Ölü yakınları şikayetlerinden vazgeçmişler diğer müştekilerde değişik sebeplerle gelememiş, ancak ilk ifadelerinde şikayetlerinden vazgeçeceklerdir. Zira zararları karşılanmıştır. Maddeten ve manen tatmin edilmişlerdir.
7. Bu itibarla, kanunen müvekkilimin tutuklu kalmasında bir sakınca görülmediğinden tahliyesine karar verilmesi için iş bu talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda belirtilen ve re’sen nazara alınacak nedenlerle sanık-müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2001
Sanık Vekili
Av. .
1.) Vekaletname örneği,
2.) Vergi levhası fotokopisi,
3.) İşçi ücret bordrosu,
4.) İkametgah ilmühaberi,
5.) Konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesi,

Bir Cevap Yazın