Süre tutum dilekçesi

NOT:  uygulamada müddeti muhafaza olarak bilinen kurum 2494 sayılı kanun ile ortadan kaldırılmıştır .

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…….
DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :
1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte olan davaya ilişkin olarak karar verilmiştir.

2-Karar gerek esas ve gerekse usul bakımından yasaya aykırıdır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde, temyiz nedenlerimizi açıklamalı olarak yüce mahkemenize sunacağız.

İSTEM SONUCU :
Yerel Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ
…….

Bir Cevap Yazın