Süre tutum dilekçesi

NOT:  uygulamada müddeti muhafaza olarak bilinen kurum 2494 sayılı kanun ile ortadan kaldırılmıştır .
YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
…….
DOSYA NO :
TEMYİZ EDEN DAVALI :
VEKİLİ :
DAVACI :
VEKİLİ :
KONU : Süre tutum dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR :
1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte olan davaya ilişkin olarak karar verilmiştir.
2-Karar gerek esas ve gerekse usul bakımından yasaya aykırıdır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde, temyiz nedenlerimizi açıklamalı olarak yüce mahkemenize sunacağız.
İSTEM SONUCU :
Yerel Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini talep ederiz.
DAVALI VEKİLİ
…….
%d blogcu bunu beğendi: