Sulh olursam karşı taraf cayar mı?

Sulh olursam karşı taraf cayar mı?

Unutmayınız ki sulh olduğunuz zaman bir adi sözleşme yapmıyorsunuz. Mahkeme önünde ve mahkemenin onayıyla bir anlaş­ma yapıyorsunuz. Mahkeme sulh olduğu­nuzu tespit ederek yargılamayı bitirdiğin­de vardığınız anlaşma ilam niteliğinde yani bir mahkeme kararı ile aynı niteliğe sahip olacaktır. Sulh olduğunuzda mahkeme ka­rarında “sulh oldukları için dava bitmiştir” yazmaz, vardığınız sulh anlaşmasına göre taraflara düşen ödevler belirtilir. Bu saye­de sulh anlaşmanızdaki ödevler yerine ge­tirilmediğinde mahkeme kararı gibi icraya konulabilir.

Sulh olun, sonuca kolay ulaşın!

Dünya çapında yapılan istatistikler tarafla­rın anlaşarak davayı bitirmeleri hâlinde üst­lerine düşen yükümlülükleri yerine getirme ihtimallerinin dava sürecine göre çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dava açmadan sulh olabilir miyim?

Evet, Avukatlık Kanunu 35/A maddesi avu­katlara bu yetkiyi tanımıştır. Avukatınız ara­cılığı ile sulh olduğunuzda hiç mahkemeye gitmeden ve dolayısıyla hiçbir harç-dava masrafı ödemeden dava konusu uyuşmazlı­ğı ilam niteliğinde yani mahkeme kararı gibi icraya konulabilecek bir belge ile sonuçlan- dırabilirsiniz.

Sulh olduğumda maddi avantajım nedir?

Ödeyeceğiniz mahkeme harçları azalacak­tır. Mahkemenin ilk aşamasında sulh olur­sanız (ilk celse yapılana kadar) dava bitti­ğinde ödeyeceğiniz harçların sadece üçte birini ödersiniz. İlk duruşma yapıldıktan sonra sulh olursanız üçte ikisini ödersiniz.

Bir Cevap Yazın