Sulh olmak ne demektir?

Sulh olmak ne demektir?

Davanın taraflarının aralarında anlaşarak yargılamanın bitmesini sağlaması demektir.

Neden sulh olayım?

Dava açmak uzun sürebilecek ve belirli mas­raflara katlanmayı gerektiren bir süreçtir. Sulh size dava sonunda elde edeceğiniz so­nucu, bu uzun ve masraflı yolu geçmeden almanızı sağlayan bir araçtır.

Sulh olmak istersem davada haksız olduğumu kabul etmiş olmaz mıyım?

Hayır. Sulh olma çabası, sizin haksız olduğu­nuzu göstermez. Mahkeme önündeki olayı en kısa yoldan çözmek istediğinizi gösterir. Daha da önemlisi, sulh görüşmeleri sırasın­da kabul ettiğiniz konular mahkeme önünde geçerli değildir. Yani, sulh pazarlığında ka­bul etseniz dahi, sulh olamazsanız bu kabul mahkeme önünde geçerli değildir.

Bir Cevap Yazın