Sözleşme taslağı

  …………………. SÖZLEŞMESİ
İşbu protokol bir taraftan ile diğer taraftan ………………………. arasında yukarıda düzenlenen şartlarda tarafların serbest iradeleri ile Ankara da imza altına alınmıştır. Bu protokolde Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesesi kısaca Müessese, diğer taraf ise müşteri olarak anılacaktır.
1- TARAFLAR : Bu sözleşme Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesi ile …………………………………… arasında imzalanmıştır.
2- AMACI : Bu aktin amacı taraf Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesinin diğer tarafı müşterinin ihtiyacı olan eleman veya elemanların bulunmasına ARACILIK etmektir.
3- KONU : işbu protokolün konusu akit tarafı müşterinin ihtiyacı olan hizmetli veya müşterilerin temini konusunda talep edilen eleman veya hizmetliler ile müşteriyi bir araya getirip anlaşmalarını sağlamak, aracılık etmek olup aracılık edilen eleman veya hizmetlinin işi gereği gibi yerine getirmemesi veya işi terk etmesi durumunda müşterinin ihtiyacı sonuna kadar yeni eleman veya hizmetlilerin temini konusunda aracılık etmekten ibarettir.
4- KAPSAMI : İşbu sözleşme ile aracı olunacak hizmetli veya elemanın yapacağı işler yukarıda yazılı şekilde belirlenmiştir.
a- b-
c- d-
e- f-
Aracılık edilen eleman veya hizmetlininçalışma ve izin saatleri şöyledir.
Yatılı hizmetli veya elemanlar için;
a- Günlük çalışma saatleri…………. ile……………….saatleri arasıdır.
b- Haftalık izin günü ………………..dür.
c- Hizmetli veya elemana oda tahsis edilecektir./edilmeyecektir.
d- Hizmetli veya elemana ücreti……………………….tarihinde müşteri
tarafından ödenecektir.
Gündüzlü hizmetli veya elemanlar için;
a- Günlük çalışma saatleri…………ile………….saatleri arasındadır.
b- Hizmetli veya elemana ücreti………………………..tarihinde müşteri
tarafından ödenecektir.
Müşteri 4.maddede yazılı hususlara riayet edecek olup, özel durum veya bu maddede yazılı olmayan diğer hususları aracı olunan hizmetli veya elemanla anlaşarak yerine getirebilir.
5- SÜRE : Bu akdin süresi; aktin imzası ile başlayıp, …………….. tarihinde biter.
6- GARANTİ : Hizmet süresi içerisinde aracılık edilen hizmet verecek kişinin işi bırakması, terk etmesi, hizmetini gereği gibi yerine getirmemesi durumunda Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesi aktin diğer tarafına 3 ay süresince 3 eleman bulmayı garanti ve taahhüt eder. Müessesenin Garanti Taahhütü bu sözleşme ile düzenlenen hususların devamı ve 5 maddede yazılı sürenin bitimine kadardır. İşbu sürenin hitamında taraflar sözleşme yenileyerek bu garanti taahhütünü devam ettirebilirler.
7- ÜCRET : Müessesenin Aracılık hizmeti nedeniyle aktin karşı tarafından alacağı ücret ……………………………TL.olup, bu ücret peşin olarak ödenir.
8- DELİL SÖZLEŞMESİ : Bu sözleşmeden dogan anlaşmazliklarda İşbu sözleşmenin tek delil olacagini, bu sözleşmeye itiraz etmeyecegini ve bunlar dişinda delil sunmayacagini dtaraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.
9- KANUNİ İKAMETGAH : Tarafların bu sözleşmede bildirdikleri ikametgahları kanuni ikamet kabul edilir. Taraflar ikametgah değişikliklerini noter vasıtası ile bildirmediklerinde bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
10-  …………
İşbu akit ……….. madde ve 3 nüsha olarak düzenlenmiş ve akit taraflarının serbest iradeleri ile imza altına alınmıştır. / /
AKİT TARAFI
%d blogcu bunu beğendi: