Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

(…..) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
…………….

DOSYA ESAS NO. : ………

MÜŞTEKİ : .
VEKİLİ : .
.
SANIK : .

SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek

T.KONUSU : Şikayetimizden vazgeçtiğimizi bildiriyoruz.

AÇIKLAMALAR :
1 Sanık Mahkemenizin ………… Esas, ……….. sayılı kararı ile hapis cezasına mahkum olmuştur.
2 Sanık, borcunu şikayetten sonra vekil edene ödemesi nedeni ile daha önceki şikayetimizden feragat ediyorum. Belirtilen nedenle sanık hakkındaki cezanın düşürülmesini diliyorum.

SONUÇ : Belirtilen nedenlerden ötürü şikayetimizden ve özel hukuktan doğan şahsi haklarımdan, vekil eden adına saygı ile vazgeçiyorum.

…./…./…….

Müşteki: …
Vekili: Av. .

EK:
A (Vekaletname fotokopisi)

2 thoughts on “Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

Bir Cevap Yazın