Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

(…..) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
…………….
DOSYA ESAS NO. : ………
MÜŞTEKİ : .
VEKİLİ : .
.
SANIK : .
SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek
T.KONUSU : Şikayetimizden vazgeçtiğimizi bildiriyoruz.
AÇIKLAMALAR :
1 Sanık Mahkemenizin ………… Esas, ……….. sayılı kararı ile hapis cezasına mahkum olmuştur.
2 Sanık, borcunu şikayetten sonra vekil edene ödemesi nedeni ile daha önceki şikayetimizden feragat ediyorum. Belirtilen nedenle sanık hakkındaki cezanın düşürülmesini diliyorum.
SONUÇ : Belirtilen nedenlerden ötürü şikayetimizden ve özel hukuktan doğan şahsi haklarımdan, vekil eden adına saygı ile vazgeçiyorum.
…./…./…….
Müşteki: …
Vekili: Av. .
EK:
A (Vekaletname fotokopisi)

2 thoughts on “Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

Bir Cevap Yazın