Serbest bırakmak ne demek?

Serbest bırakmak ne demek?

Ceza yargılaması kural olarak tutuksuz yapılır. Ancak yukarıda sayılan istisnai durumlarda tutuk­lama tedbirine başvurulabilinir. Kişilerin tutuksuz yargılanmak üzere bırakılması, yazılı ve görsel basında çoğu zaman “serbest bırakıldı” başlığı altında o kişinin ceza almayacağı veya beraat et­tiği izlenimini verecek şekilde sunulmaktadır. Bu bir hatadır. Kişi tutuksuz yargılansa bile ceza da­vasının sanığıdır ve ceza tehdidi altındadır. Suçu sabit görülürse cezalandırılmasına karar verilir.

Savcı beni bıraktı, beraat etmiş mi oldum?

Cumhuriyet savcısı her olayı tutuklama gerekti­recek ciddiyette görmez. Bazı olaylar ise ciddi ol­dukları halde yasanın emrettiği tutuklama sebep­leri mevcut değildir. Cumhuriyet savcısının sizi tutuklamaya sevk etmemesi dosyanın kapandığı­nı göstermez. Hakkınızda verilen takipsizlik (ko­vuşturmaya yer olmadığına dair karar) kararı ke­sinleşmedikçe şüpheli konumunuz devam eder. Açılacak ceza davasında sanık olarak yargılanıp ceza almanız mümkündür.

Bir Cevap Yazın