Sanık kimdir? Şüpheli kimdir?

Sanık kimdir? Şüpheli kimdir?

Bir suç işlediği şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı ve onun emri altında bulunan kolluk güçleri (polis, jandarma) tarafından soruşturulan kişiye şüpheli denir. Eğer bu kişi hakkında ceza davası açılır ise bu aşamadan itibaren artık şüpheli sanık olarak adlandırılır.

Bir suç şüphelisi olduğum bildirildi Karakola, Cumhuriyet Savcılığına çağrıldım. Ne yapmalıyım?

Öncelikle sakin olunuz. Bir hukuk devletinde ya­şadığınızı ve insan haklarının anayasal güvence altında olduğunu unutmayınız. Ailenize veya ya­kınlarınıza haber verdikten sonra ilgili kolluk biri­mine veya Cumhuriyet Savcılığına gidiniz. Hukuki danışmanlık almanızda veya avukatınızla birlikte gitmenizde yarar bulunmaktadır.

İfadem alınıyor, ne olacak?

Şüpheli sıfatıyla ifadeniz alınıyorsa ciddi bir du­rumda olduğunuzu ve özgürlüğünüzden mahrum olmanızla sonuçlanabilecek bir sürecin başladığı­nı unutmayınız. Etrafınızdaki kişiler, hatta bazen memurlar dahi sizi sakinleştirmek için “önemli değil”, “bundan bir şey çıkmaz”, “savcı seni he­men bırakır” gibi sakinleştirmek amaçlı cümleler kurabilirler. Bunların nezaket amacıyla söylenmiş temenniler olduğunu unutmayınız. İçinde bulun­duğunuz süreçte söylediğiniz ve yaptığınız her şey geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Size ta­nınan hakları kullanmanız Anayasa’nın güvencesi altındadır. Haklarınızı kullanmaktan çekinmeyi­niz. Örneğin, bu kapsamda avukat talep edebilir, bazı delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz.

Cumhuriyet savcısı veya mahkemenin davetine uymak zorunda mıyım?

Sanık / Şüpheli olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından çağrılmanız durumunda bu davete uymaz ve haklı bir mazeret gösteremezse­niz, savcı veya mahkeme sizin zorla getirilmenize karar verebilir ya da hakkınızda yakalama kararı çıkartabilir.

Bir Cevap Yazın