Meraya el atmanın önlenmesi

………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Meraya el atmanın önlenmesi talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……………… mevkiinde, doğusu …………….Irmağı,... Devamını Oku...

 

Miras şirketine mümessil tayini

…………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız KONUSU : Miras şirketine mümessil tayini talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………… ,…/…/…… tarihinde... Devamını Oku...

 

Miras mukavelesinin iptali

…………….. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Miras mukavelesinin iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası …………………., …/…./…….... Devamını Oku...

 

Miras taksim sözleşmesinin iptali

……………… …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Hata ve hukuki işlem ehliyetinin eksikliği nedeniyle sakat olan Taksim sözleşmesinin feshi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1.... Devamını Oku...

 

Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1.... Devamını Oku...

 

Veraset ilamı örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İL DAVACI : DAVALI :HASIMSIZ. KONUSU :Veraset Belgesi talebimden ibarettir. İZAHI :1)Müşterek murisimiz babam……………,……../……./……. tarihinde vefat etmiştir. 2)Geriye... Devamını Oku...

 

Miras reddinin tescili

……… SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACILAR /veya DAVACI: VEKİLLERİ : DAVALI : Hasımsız. KONU : Müvekkillerin tümü için Mirasın Reddinin Tescili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1) Yukarıda 1.sırada belirtilen... Devamını Oku...