Miras mukavelesinin iptali

…………….. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Miras mukavelesinin iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası …………………., …/…./……. tarihinde ölmüştür. 2. Davalı ………………………., murisin ölmeden önce kendisiyle …/…./…… tarihinde miras mukavelesi yaparak ………… İli ………… İlçesi... Devamı

 

Olağanüstü zamanaşımıyla iktisap

……. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……… ili ……….. ilçesi ……. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık ….. dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim ……..... Devamı

 

Miras şirketine mümessil tayini

…………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız KONUSU : Miras şirketine mümessil tayini talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………… ,…/…/…… tarihinde ölmüştür. 2. Murisin terekesi taksim edilmeyip mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Taksim yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir temsilcinin... Devamı

 

Karşılıksız çek keşide için şikayet

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet SUÇ TARİHİ : ../…/….. ve …/../…… TALEP KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Sanık, şikayetçi... Devamı

 

Nişanın bozulmasından doğan tazminat ve iade talebi

……………ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Nişanın bozulmasından dolayı nişan hediyelerinin Medeni Kanunun 122. maddesi hükümleri gereğince iadesi veya bedellerinin tazmini talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……… ile davalı …………. bundan .. yıl önce ……./…./… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet... Devamı

 

Meraya el atmanın önlenmesi

………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Meraya el atmanın önlenmesi talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……………… mevkiinde, doğusu …………….Irmağı, batısı ………Tarlası, kuzeyi ……………. ve güneyi …………… ile çevrili meraya davalı köy tarafından tecavüz edilerek köy halkının faydalanması engellenmektedir. 2.... Devamı

 

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi tazminat

………… …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Nişanın bozulmasından dolayı müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak ………………….- manevi tazminat talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….. ile davalı ……………….. bundan … yıl önce …./…/……. tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık... Devamı