Ölüm kaydının iptali

………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVALI :
DAVA KONUSU : .
OLAYLAR :
1. ……. Köyü Cilt No: …., K.Sıra No: …….’de kayıtlı bulunmaktayım. Sağ olduğum halde nüfus kaydına yanlışlıkla ölü kaydı düşülmüştür.
2. Köyümüzün Cilt No:….., K.Sıra No: ……’de kayıtlı bulunan …… Kızı ……..’ den olma ………. doğumlu ……. ………. öldüğü halde yanlışlıkla ölüm kaydına ölenin annesi ……. olduğu halde benim annem olan …….. yazılmıştır. Keza ölenin doğum tarihi ……… olduğu halde yanlışlıkla benim doğum tarihim olan ………… tarihi yazılarak sağ olduğum halde benim ölüm kaydım verilerek nüfusa ölümüm işlenmiş ve bu nedenle ölü olarak görülmekteyim.
3. Söz konusu yanlışlıkları gidermek ve ortaya çıkan hukuki sorunlara engel olmak amacıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık, ölüm kaydı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile Nüfus Müdürlüğündeki ölüm kaydımın iptal edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı
…….. ………..
EK:
1.) Nüfus kayıtları
2.) Tanık listesi
%d blogcu bunu beğendi: