Neler savcılığa şikâyet edilmez?

Neler savcılığa şikâyet edilmez?

Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyet mutlaka suç ile ilgili olmalıdır. Kiranın ödenmemesi, boşanma, alacağın tahsili gibi hukuki konu­lar savcılığın görev alanına girmez. Bunlar için dilekçe ile hukuk mahkemelerine başvur­manız gerekir. Bu konuda bir avukata baş­vurmanız yararlı olabilir.

Nasıl şikâyette bulunulur?

Şikâyet Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına (polis, jandarma) giderek maruz kaldığınız suçu ve biliyorsanız faillerini ve ceza­landırılmaları talebinizi bildirmeniz demektir. Olayları kısaca anlatan bir dilekçe götürmeniz­de yarar vardır, ancak zorunlu değildir.

Şikâyetim gerçek değilse ne olur?

Şikâyet ettiğiniz olayın gerçekten vuku bulmuş olması veya şikâyet ettiğiniz kişinin gerçekten o suçun şüphelisi olması, en azından sizin bu şekilde düşünmenizin makul gerekçelerinin bulunması gerekir. Kasıtlı olarak, olmamış bir olay hakkında şikâyette bulunursanız “suç uydurma”; suç işlemediğini bildiğiniz bir kişi hakkında şikâyette bulunursanız “iftira” suçları nedeniyle hakkınızda soruşturma başlatılabilir.

Ne yapmam gerekir?

Hukuk davaları tarafların iradeleri ile açılır ve devam eder. Oysa ceza davaları kamu adına yapılan bir taleple başlar ve Cumhuriyet sav­cısı davanın kamu adına tarafıdır. Bu neden­le usul işlemleri hukuk mahkemelerine göre daha basittir. Yetkili makamlara işlenen suçu bildirmeniz yeterlidir.

Ben yargı sürecine katılabilir miyim?

Ceza davasında yargılama kamu adına yapı­lır. Ancak devlet maruz kaldığınız suç nede­niyle size yargılama sürecine katılma hakkı vermiştir. Şikâyetçi olmanız veya davaya ka­tılmanız hâlinde yargı süreci boyunca çeşitli işlemlere dâhil olabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın