Müflisin mallarını vermeyenlerin cezalandırılması

…….. ….İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE,
ŞİKAYETÇİ : .
.
SANIK : .
.
SUÇ : Müflisin malvarlığını vermemek
SUÇU GÜNÜ : …./…../…….
OLAYLAR :
1. Borçlu …………, …./…./……. tarihinde iflas etmiş olup iflasın açıldığı …./…./…….. gününde Kısa Haber gazetesinde ilan edilmiştir.
2. Sanık iflasın açıldığını …/…../…… tarihinde öğrenmiş olup, borçluya ait olan malları iflası öğrenmesi üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen iflas idaresine getirip teslim etmemiştir. Bu nedenle sanık ……………..’ın cezalandırılması için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İİK.m.336 vd. ve tüm ilgili mevzuat
SUBUT DELİLLERİ : ……/……… esas sayılı icra takip dosyası, iflasın açılığına dair ……/…./……. tarihli ilan ve her türlü yasal deliller.
SONUÇ ve TALEP : İflasın açıldığını duymasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen müflisin mallarını teslim etmeyin sanık …………..’ın İİK.m.336’ya göre cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
……/……/………
Şikayetçi
.
EK:
1.) …../….. esas sayılı icra takip dosyası,
2.) İflasın açılığına dair …./…../…… tarihli ilan örneği.

Bir Cevap Yazın