Müdahil dilekçesi

ANKARA .ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE
DOSYA NO:
Yukarıda dosya numarası yazılı davada karşılıksız verilen çek nedeniyle vekil eden zarar gördüğünden ve dosya borcu bu güne kadar ödenmediğinden davaya müvekkilin müdahil tarafımızın da müdahil vekili olarak katılmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. / /
Müdahil Vekili
%d blogcu bunu beğendi: