Müdahale talebi

……….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
DOSYA NO :…./……. Esas.
MÜDAHİL OLMAK
İSTEYEN :
VEKİLİ :
SANIK :
MAKTÜL :
SUÇ :Adam Öldürmek
KONUSU :Müdahale talebimiz hakkındadır.
İZAH VE İSTEK :Sanık …………aleyhine müvekkilimizin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Sanığın müsned suçu işlemesi nedeniyle müvekkilim suçtan zarar görmüştür,buna göre sanığın cezalandırılmasını talep etmek ve açılan kamu davasına müdahil olmak gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla;
1)Müvekkilimiz………’in açılan kamu davasına müdahil olarak ,bizim de müdahil vekili olarak duruşmalara kabulümüze,
2)Bilahare arz ve izah edeceğimiz iddialarımıza göre sanığın cezalandırılmasına,
3)Maddi ve manevi tazminat talep haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesini müdahil olmak isteyen vekili olarak saygı ile arz ve talep ederiz…/../….
EKİ :                                                                             Müdahil olmak isteyen vekili
Vekaletname                                                                                            Av………….

2 thoughts on “Müdahale talebi

Bir Cevap Yazın