Motorlu araç kullananın sorumluluğu

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Davalının işleten sıfatıyla sahibi olduğu aracının vermiş olduğu zarardan dolayı ……………..TL.- maddi tazminata mahkum edilmesi talebidir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………………., …./…/…… tarihinde sabah evinden ayrılıp işine gitmekte iken, mülkiyeti davalı ………………. ye ait olan ve onun tarafından işletilen …………………. plakalı dolmuşun çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.
2. Olay yerine gelen polis ekiplerince tutulan tutanakta, dolmuşun aşırı hızlı gittiği ve hatta kırmızı ışıkta durmayarak yaya geçidinden geçmekte olan müvekkilime çarptığı ve davalının 8/8 kusurlu olduğu rapor edilmiştir.
3. Kaza nedeniyle müvekkilimin iki bacağı ve iki kolu kırılmış olup, kaldırıldığı hastaneye yüklü bir tedavi ücreti ödemek zorunda kalmıştır. Diğer yandan, davalının tamamen kusuru sonucu meydana gelen kazadan dolayı, müvekkilime doktorlar tarafından iki aylık rapor verilmiştir. Müvekkilime iki ay işlerine gidemeyeceğinden maaş da alamayacaktır. Bu durum zaten maddi yönden sıkıntı içinde olan müvekkilimi zarara sokacaktır. Müvekkilimin ödemek zorunda kaldığı tedavi masrafları da dahil olmak üzere şu anki toplam zararı …………………………. TL.- civarındadır.
4. Kusurlu olarak trafik kazasına neden olana davalının, müvekkilimin uğramış olduğu maddi zararlarının tazmini için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : ………………… hastanesinden alınmış olan raporlar ve hastaneye yapmış olduğum ödemelere ilişkin faturalar, polis tutanakları ve gerektiğinde her türlü deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davalı …………………………. nin şimdilik …………………. (………………………) TL.’yi olay tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faiziyle ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı
EK:
1.) ……………… hastanesinden alınan raporlar
2.) Hastane giderlerine ilişkin faturalarmotor

Bir Cevap Yazın