Mirasta iade dava dilekçesi

………………. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU : Murisin davalıya yapmış olduğu …………..-TL’nin iadesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilimin babası ……………., ../…/……. tarihinde ölmüştür.
2. Muris ölmeden hemen önce diğer mirasçılardan davalı ………………,…………………….-TL bağışta bulunmuştur. Bu durumu müvekkilim henüz öğrenmiş bulunmaktadır. Murisin davalıya böyle bir bağış yapmasında hiçi bir sebep bulunmamaktadır.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, banka hesap cüzdanı ve her türlü delil
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle davalının muristen almış olduğu ………………………………-TL’nin iadesine ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafı yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Banka hesap cüzdanı.
%d blogcu bunu beğendi: