Miras şirketine mümessil tayini

…………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI (MİRASÇI) :
VEKİLİ :
DAVALI : Hasımsız
KONUSU : Miras şirketine mümessil tayini talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilimin babası ………… ,…/…/…… tarihinde ölmüştür.
2. Murisin terekesi taksim edilmeyip mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Taksim yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir temsilcinin atanması gerekmektedir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.571 ve yasal tüm mevzuat
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, taksim yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için müvekkilim veya uygun görülecek üçüncü bir kişinin mümessil tayinine karar verilmesini arz ve talep ederiz.
……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Nüfus kayıtları örneği.
%d blogcu bunu beğendi: