Miras reddinin tescili

……… SULH HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACILAR /veya DAVACI:
VEKİLLERİ :
DAVALI : Hasımsız.
KONU : Müvekkillerin tümü için Mirasın Reddinin Tescili istemidir.
AÇIKLAMALAR :
1) Yukarıda 1.sırada belirtilen …………….’in oğlu, diğerlerinin kardeşi ……. D.lu ……………, ……. T.de vefat etmiştir. Müteveffa …….., bekar ve çocuksuz olarak vefat etmiştir. Babasının vefatı daha öncedendir. Geriye yasal mirasçı olarak davacılar kalmaktadır.
2) Davacıların tümü ……………’dan kalan mirası kayıtsız şartsız olarak reddediyorlar. Bu ret iradelerinin tescili için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKSAL DAYANAKLAR : İlgili Mevzuat Hükümleri
KANITLAR : Nüfus kayıtları, Tanık beyanları, ve her tür kanıt.
SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenler, Mahkemenin kendiliğinden gözönüne alacağı durumlar ışığında : Öncelikle yukarıda belirtilen Aile nüfus kayıtlarının tensiple istenmesini, Müteveffa …………………..’ın mirasını davacıların tümünün kayıtsız şartsız ret ettiklerinin tesciline karar verilmesini vekaleten talep eder, saygılar sunarım.
Davacılar /veya Davacı Vekili
Nüfus Kayıtları :
EKLER :
1) Vekaletname
2) ________________.Tl Tebliğ gideri.
3) ________________.Tl Nüfus Müdürlüğü için müzekkere gider

Bir Cevap Yazın