Mağdur ve şikâyetçi arasında ne fark var?

Mağdur ve şikâyetçi arasında ne fark var?

Mağdur bir suç işlenmesiyle hakları ihlal olan kişidir. Suçtan mağdur olan kişilerin devlet­ten ilgili kişinin cezalandırılmasını talep et­melerine “şikâyet” denir. Her mağdur şikâ­yetçi olmayabilir. Bu nedenle böyle bir ayrım yapılmıştır.

Şikâyetçi olmazsam ne olur?

Bazı hafif suçların kamu tarafından cezalan­dırılması mağdurun şikâyetine bağlanmıştır. Bu suçlarda şikâyet süresi fiilin ve failin öğ­renilmesinden itibaren 6 aydır. Bu süre ka­çırılırsa kişinin şikâyet hakkı ortadan kalkar. Daha ağır suçlarda ise şikâyete gerek yoktur. Mağdur şikâyetçi olmasa dahi suçu işleyen kişi cezalandırılır.

Şikâyetle ihbar aynı şey midir?

Bir suç işlendiğinde kamu düzeni de yara alır. Bu nedenle kamu Cumhuriyet Savcılı­ğına suçları takip etmek görevi yüklemiştir. Bir suçtan haberdar olan herkes bunu kolluk güçlerine veya Cumhuriyet Savcılığına bildi­rebilir. Şikâyet mağdur veya suçtan zarar gö­ren kişilere tanınmış bir hak iken ihbar her­kes tarafından yapılabilir. Şikâyetçi davaya katılma hakkına sahiptir, ihbar edenin böyle bir hakkı yoktur.

Peki, davaya katılmak ne demek?

Kamu davası açıldığında, şikâyetçi davaya katılarak dava boyunca yapılacak usuli işlem­lerin tarafı olabilir. Davaya katılmak bir usul işlemidir, katılma isteğini mahkemeye beyan etmekle yapılır. Mahkeme katılma talebini uygun bulursa katılan, mahkemenin yaptığı işlemlerde taraf olur. Örneğin tanık göstere­bilir, dinlenilen tanığa mahkeme aracılığı ile soru yöneltebilir, kararın aleyhine temyiz yo­luna gidebilir. Katılma, fiilen davaya girmek,

Bir Cevap Yazın