Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ne demektir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ne demektir?

Cumhuriyet savcısı önüne gelen her olayda dava açmakla yükümlü değildir. Olayları hukuk bilgisi ile tartar, ortada bir suç olup olmadığını ve suç varsa failini tespit etmeye yetecek delil olup olma­dığını değerlendirir ve dava açıp açmamaya karar verir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Cumhuriyet savcısının ilgili olay hakkında dava aç­mamaya karar verdiğini gösterir. Bu karara itiraz etmek mümkündür. Yani mağdur veya suçtan za­rar görenler Cumhuriyet savcısının kararının kaldı­rılıp ilgili hakkında dava açılmasına karar verilmesini sağlamak için en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına başvurabilirler. Ağır Ceza Mahkeme­sinin itiraz hakkında verdiği karar kesindir.

Bir Cevap Yazın