Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

ANKARA 1.  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO                         : 2018/   ESAS

MÜDAHİL OLMA

TALEBİNDE BULUNAN   :   

VEKİLİ                                  : AV. 

KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli vekaletname uyarınca    İnş. San. A. Ş. vekiliyiz.  Müvekkil şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden  T… İnş. Ltd. Şti. isimli şirketten 253.586,05-TL tutarında alacağı mevcuttur. Davacının konkordato istemi hakkında verilecek karar, müvekkilin hak ve hukuku açısından önem arz ettiğinden ve ileride müvekkil şirket aleyhine oluşabilecek durumların önlenmesi bakımından, görülmekte olan davaya müdahil olma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : İİK, HMK, TTK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davaya müdahil olarak katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ../11/2018

MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN

VEKİLİ

AV. 

EK: VEKALETNAME

%d blogcu bunu beğendi: