Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE

KONKORDATO MÜHLETİ

İSTEYEN             :

VEKİLİ                 :

KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR   :

1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı)

2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü)

3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür.

4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;………….

5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı üzere şirketimizin  bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur.

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  :Muhasebe kayıtları,…….. ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Konkordato mühleti verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim 

Tarih : …../…../…..

Konkordato İsteyen

(Ad-Soyad)

 imza

EKİ:

Onanmış vekaletname sureti

Konkordato Projesi

Alacak borç listesi

Defterlerin durumu

Bilanço(aktif ve pasif durumu)

%d blogcu bunu beğendi: