Konkordato alacak kaydı

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NE

BEYANDA BULUNAN :
(Alacaklı)

VEKİLİ :

BORÇLU :

Yukarıda ismi belirtilmiş ve hakkında konkordato mühleti verilmiş olan borçludan müvekkilimin ………………………… tutarında alacağı bulunmaktadır.

Müvekkilimin alacağının kaydedilmesini ve ilgili işlemler için yukarıdaki adresimize bildirim yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederim.

…/…/…
Alacaklı Vekili

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir