Kasada belge saklanması talebi

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Mahkememize ait …………… Esas sayılı dosyaya konulmak üzere davalı …………… tarafından verilmiş bulunan …/…/…….. tarihli ve davacı; ……………….. tarafından imzalanıp düzenlenmiş ………………………) borç senedi Mahkememiz kasası bulunmadığından Mahkemeniz kasasında muhafaza edilmek suretiyle ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
……/……/………
Hakim
NOT : …………………..) borç senedi ekte sunulmuştur.

Bir Cevap Yazın