Karşılıksız çek suçu şikayet dilekçesi

….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayetçi : ….

Vekil/leri : Av. ….
….

Sanıklar : ….
….
….
….

Suç : Karşılıksız Çek Düzenlemek.

Açıklaması : 1- Sanık/lar aşağıda belirtilen çek/leri keşide etmiştir:

2- Çek/ler süresinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılık/ları çıkmamıştır. Böylece sanık/lar karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir.

3- Sanıkların, eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Savcılığınıza başvurmak zorunda kaldık.

Hukuki Nedenler : 3167 S.Y. 16. maddesi ve ilgili yasa maddeleri.

Deliler : Çek aslı, sair deliller.

Sonuç : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle sanığın eylemine uyan 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın yapılarak, sanık/lar hakkında kamu davasının açılmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederim.

Saygılarımla
Şikayetçi Vekili
Av….

Bir Cevap Yazın