Karşılıksız çek sebebiyle şikayet örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

DAVACI :

VEKİLİ :
SANIK :

SUÇ : KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK.

AÇIKLAMASI :

1- Sanık aşağıda belirtilen çeki keşide etmiştir:
………..
………..
2- Çek süresinde ibraz edilmiş fakat karşılığı çıkmamıştır. Böylece sanık karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir

3- Sanığın eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Savcılığınıza başvurmak zorunda kaldık.

YASAL NEDENLER : 3167 S.Y. 16. maddesi ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLERİMİZ : Çek aslı, sair deliller.

SONUÇ : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle sanığın eylemine uyan 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın yapılarak, sanık hakkında kamu davasının açılmasını müvekkilim adına saygıyla arz ve talep ederim.

Şikayetçi Vekili

Bir Cevap Yazın