İnterneti dava dilekçem için kaynak olarak kullanabilir miyim?

İnternet güvenilir bir kaynak mıdır?

Hayır, internet her zaman güvenilir bir kay­nak değildir. Ancak güvenilir olduğuna emin olduğunuz bazı siteler size yararlı olacaktır. Adalet Bakanlığına, yargı kurumlarına, ba­rolara ait sitelerden veya güvenilir olduğuna kesinlikle emin olduğunuz özel kişilere ait sitelerden yararlanabilirsiniz. Forumlar, gü­venilir olduğuna emin olmadığınız siteler, kaynağı belirsiz yazılar, zincir e-postalar gibi kaynaklara güvenerek hareket etmeniz çok ağır sonuçlar doğurabilir. İnternet yoluyla elde ettiğiniz bilgileri mutlaka güvenilir kay­naklardan doğrulayarak kullanmanız gerekir.

İnterneti dava dilekçem için kaynak olarak kullanabilir miyim?

Kişilerin çok farklı amaçlarla koyduğu gerçek olmayan yazılar, tahrif edilmiş mahkeme ka­rarları, başı veya sonu kesilerek alıntı yapıldığı için anlamı değişmiş makaleler gibi pek çok yazı internette dolaşmaktadır. Özensiz hazır­lanan web siteleri bu yazıları kaynak göster­meksizin tekrar tekrar kullanarak yayılması­na neden olmakta, hukukçu olmayan kişiler forumlar vasıtasıyla bu sakıncalı yazıları ve tahrif edilmiş mahkeme kararlarını elden ele dolaştırmaktadır. Bu bilgileri dilekçenizde kul­lanmayınız, dilekçenize ek olarak koymayınız.

Bu sakıncadan kendimi nasıl koruyabilirim?

Öncelikle güvenilir olduğundan kesinlikle emin olmadığınız tüm kaynaklardan uzak durunuz. Ayrıca dilekçenizde yer alan ve alıntı yaptığınız her şey için kullandığınız kaynağı belirtmeniz sizin yararınıza olacak­tır. Bunun en kolay yolu parantez işareti ( ) kullanmaktır.

Örnekler:

  • Yargı yetkisi Türk Milleti adına ba­ğımsız mahkemelerce kullanılır. (Anaya­sa, madde 9).
  • Kat mülkiyetine ilişkin bu konuda mahke­me kararları istikrar kazanmıştır (Ahmet İyibilen, Kat Mülkiyeti Hukuku, sayfa 85).
  • Dilekçemizde izah ettiğimiz gibi Yargı­tay 19. Hukuk Dairesi de 2006/6070 E. sayılı kararında vekâletle ipotek tesisi için vekâletnamede açık yetki bulunma­sı gerektiğini belirtmiştir. (Örneği dilek­çe ekinde sunulan karar UYAP Mevzuat programından alınmıştır).

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi kay­nağınızı açıkça göstermeniz mahkemenin yazdığınız konunun doğruluğunu rahatça araştırmasını sağlar. Daha önemlisi bir yan­lışlık söz konusu ise sorumlusunun siz olma­dığını gösterir.

Bir Cevap Yazın