İflas müdürlüğünden bilgi istenmesi

……….. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : ………. Cumhuriyet Başsavcılığı ……./… Dosyası.

Müdürlüğünüzün ……………/… esas sayılı dosyasında iflas işlemleri yapılan …………………….. AŞ. Yönetim Kurulu üyelerinden …………………’ın dosyası incelenerek;
Şahsın, Nüfus cüzdanı örneği ile, kayıtlı adreslerinin ev ve iş yeri olarak acele bildirilmesi rica olunur.

……/……/.…

Cumhuriyet Başsavcısı

Bir Cevap Yazın