İflas müdürlüğünden bilgi istenmesi

……….. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ : ………. Cumhuriyet Başsavcılığı ……./… Dosyası.
Müdürlüğünüzün ……………/… esas sayılı dosyasında iflas işlemleri yapılan …………………….. AŞ. Yönetim Kurulu üyelerinden …………………’ın dosyası incelenerek;
Şahsın, Nüfus cüzdanı örneği ile, kayıtlı adreslerinin ev ve iş yeri olarak acele bildirilmesi rica olunur.
……/……/.…
Cumhuriyet Başsavcısı

Bir Cevap Yazın