Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir?

Sanığa verilen ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir. Bu karara itiraz edilebilir.Sanık beş yıllık süre içinde kasten yeni bir suç işlemezse, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde mahkeme mahkumiyet hükmünü açıklar.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hangi durumlarda verilebilir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mah­kûm olmamış bulunması, Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işle­meyeceği kanaatine varılması, Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi gerekir. Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve­rilmez (hükmün açıklanmasının geri bıra­kılması konusunda daha detaylı bilgi için lütfen “Hükmün Açıklanmasının Geri Bıra­kılması” başlıklı broşüre bakınız).

Bir Cevap Yazın