Gözaltına almak ne demektir?

Gözaltına almak ne demektir?

Suç işlediği şüphesi olan kişinin Cumhuriyet sav­cısının gözetim ve denetimi altında hareket eden kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) tarafından Cumhuriyet savcısının emri ile alıkonulmasıdır. Gözaltına alınan kişi, serbest bırakılmaz ise yaka­lama anından itibaren yirmidört saat içerisinde hâkim önüne çıkarılmalıdır.

Yakalanan kişinin yakalama yerine en yakın hâ­kim veya mahkemeye gönderilmesi için gereken yol süresi yirmidört saatlik süreye dâhil değildir. Yol süresi on iki saati geçemez. Toplu olarak iş­lenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle, Cum­huriyet savcısı gözaltı süresinin her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılması için yazılı olarak emir verebilir.

Konuşmak zorunda mıyım?

Hayır. Susma hakkınızı kullanabilirsiniz; ancak kimliğinizle ilgili soruları doğru olarak cevapla­mak zorundasınız. Aksi halde cezai yaptırım ve tedbirlerle karşılaşabilirsiniz.

Yalan söylersem ne olur?

İfade verirken doğruları olduğu gibi söylemek sizin yararınızadır. Ancak sizi kimse buna zorla­yamaz. Yalan tanıklık suçtur fakat sanığın yalan söylemesi hâli suç olarak düzenlenmemiştir. An­cak ceza yargılaması vicdani kanaate dayalıdır. Ceza indirimi uygulayıp uygulamamak hâkimin takdirine bırakılır.Bu nedenle, yalan söylediğini­zin anlaşılması hâlinde zor durumda kalabilece­ğinizi unutmamanız gerekir.

İfademi değiştirebilir miyim?

Susma hakkınız olduğu gibi önceki söylediklerinizi değiştirme hakkınız da bulunmaktadır. Ancak sık sık değiştirilen ifadenin iddia makamı veya ma­keme tarafından doğruyu söylememenin ve olayı saptırmaya çalışmanın işareti olarak kabul edilebi­leceğini unutmayınız.

Avukat tutmak şart mıdır?

Ceza yargılaması çok ciddi birtakım sonuçlar do­ğurabilir, cezaevine girip özgürlüğünüzden mah­rum kalabilirsiniz. Bu nedenle avukatınızın bulun­masında büyük yarar vardır. Alt sınırı beş yıldan fazla ceza gerektiren bir suçun şüphelisi iseniz, 18 yaşından küçükseniz, kendinizi savunamayacak derecede malulseniz veya sağır dilsizseniz ve avukatınız yok ise, şüphelisi olduğunuz suça bakıl­maksızın devlet tarafından size avukat atanacaktır.

Bir Cevap Yazın