Davayı ihbar dilekçesi

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVA NO    : …/…

DAVACI (LAR) VEKİLİ  : :

DAVALI(LAR) :

DAVAYA DAHİL EDİLENLER  : 1)    2)    3)

DAVA :

D. KONUSU : Davalılar arasındaki iştirak halinde mülkiyet (elbirliği ortaklığı) yani zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları hakkında dilekçedir.

DAVAYA KATMA NEDENİ  : … tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adları ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.  Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmıştır.  Bu nedenlerle, yukarda adları ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

İSTEM SONUCU  : Yukarda anılan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir