Dava da karşı taraf bulunamazsa ne olur?

Dava da karşı taraf bulunamazsa ne olur?

Savunma hakkı anayasal bir haktır. Mahkeme hiç kimse hakkında kendiliğinden karar ver­mez. Bir davetiye göndererek hakkında dava açıldığını bildirir, dava hakkında diyecekleri­ni sorar, kararını verirken onun savunmasını da göz önünde bulundurur. Ancak kişilerin ortadan kaybolarak davalardan kurtulmala­rı da başkalarının hakkını ihlal edecektir. Bu nedenle, bu hakkın kötüye kullanılmasını ön­lemek amacıyla resmi kayıtlarda bulunan ad­rese tebligat ve ilan yoluyla tebligat imkânı da tanınmıştır.

Bir Cevap Yazın