Dahili dava dilekçesi

………………..  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İL

DOSYA NO :
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :

DAVAYA DAHİL EDİLENLER :
1)………………..

TALEP VE DAVA KONUSU :Davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet (=elbirliği ortaklığı) yani
zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya                                                      katılmaları hakkında karar verilmesi istemidir.

HUKUKSAL NEDENLER :HMK 57 vs.

DELİLLER :(DAVAYA KATMA NEDENLERİ)

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR:
1. ……….tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle,yukarıda ad ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu,yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.
2. Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde,yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın eksik olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenlerle yukarıda ad ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek zorunluluğu vardır.

CEVAP SÜRESİ : 10 gün

SONUÇ VE İSTEK:
Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle istemimizin kabul edilerek,ad ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz

…./…/…..

DAVACI VEKİLLERİ

EKİ_______________________:

One thought on “Dahili dava dilekçesi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir