Çocuk teslimine ilişkin talimat

…………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İLGİ : ………….İcra Müdürlüğünün ………./… Esas Sayılı Takip Dosyası.
Davacı ……………….. vekili Av. ………. tarafından davalı ………….. aleyhine yapılan icra takibinde;
………… …Asliye Hukuk Hakimliğinin ……….. tarih ve ………./…Esas ve ……./… Karar sayılı kararıyla  tarafların müşterek çocukları ………’nin velayeti anneye verilmiş olduğundan, çocuğun anne ……..a teslimine karar verilmiştir.
Karar gereğince gerekli masrafların mahallinde ilgilisinden alınarak tarafların müşterek çocukları olan ……………’ın, ………..’ın ……….’da bulunan adresinden alınarak ……..’a teslim edilmesi ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur.
……/……/………
İcra Müdürü

Yorumlar (2)

%d blogcu bunu beğendi: