Çocuk teslimi ilamına aykırı davranış

………… İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ :

VEKİLLER :

SANIK :

KONUSU :Çocuk teslimine ilişkin ilama aykırı davranan sanığın hapisle cezalandırılması dileğidir.

İCRA DAİRESİ VE
TAKİP DOSYASI NO:

AÇIKLAMASI:
1- ……………………………Mahkemesi’nin  Esas,  Karar  nolu  tarihli  kararı  ile  tarafların  müşterek çocuklarının  velayeti  ve çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin hususlar  karara  bağlanmıştır.  Bu  karar yukarıda belirtilen icra dosyasında takibe konularak şunlar talep edilmiştir:…….
…….
…….
2- Takip kesinleşmiştir. Ancak sanık ilam hükmünü kendiliğinden yerine getirmediği  gibi  icra  yoluyla  ilamı  yerine  getirmek  de olası  olamamıştır. Şöyle ki: …….
……….
……….
3- Sanığın   bu   eylemi  İİK.  25/a  ve  341.  maddelerine  göre  suç          oluşturduğundan,    sanığın   cezalandırılması   için   Mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER: İİK. 344 ve ilgili yasa maddeleri.
DELİLLERİMİZ: İcra takip dosyası, sair deliller.
SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın eylemine uyan İİK.      339.      maddesi     uyarınca     HAPİSLE  CEZALANDIRILMASINA,  yargılama  giderleriyle vekalet ücretinin   sanığa  yüklenmesine  karar  verilmesini müvekkilimiz  adına saygıyla arz ve talep ederiz.  ../../….

Müşteki Vekili
Av…………

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir