Cevap süresini uzatma

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO    : ../…..

CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEYEN DAVALI   :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

D.KONUSU : Cevap verme süresinin …………………………………. nedenlerine göre uzatılması Davacı tarafından müvekkil kamu kurumuna karşi açılan davada, kamu kurumlarında bilinen yazışmalar nedeniyle 10 gün içinde davaya cevap verebilme olanağımız yoktur. Bu nedenle,  ……………… cevap süremizin ilk duruşmaya kadar uzatılması hakkında karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur.

Davalı Vekili

EKİ  : Vekaletname örneği.

Bir Cevap Yazın