Cevap süresi uzatma talebi

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO: ../…..
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEYEN DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

D.KONUSU: Cevap verme süresinin ………………………………… göre uzatılması
Davacı tarafından müvekkil kamu kurumuna karşi açılan davada, kamu kurumlarında bilinen yazışmalar nedeniyle 10 gün içinde davaya cevap verebilme olanağımız yoktur.  …………………………………… cevap süremizin …………………….. kadar uzatılması hakkında karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur.

Davalı Vekili EKİ: vekaletname örneği.

Bir Cevap Yazın