Çekten cayma

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,

ÖDEME YASAĞI TALEP EDEN
(DAVACI) :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

OLAYLAR :
1. Müvekkil şirket, ticari ilişkileri bulunan……………………. ne aralarındaki alış-veriş nedeniyle …………….. Bankası ………………… Şubesinin …………….. numaralı hesabına ait …………. numaralı …/…./…… keşide tarihli ……………………TL lık çeki nama yazılı olarak gönderilmiştir.
2. Anılan çek …………………. tarafından keşide tarihi uzak görüldüğünden müvekkil şirkete iade edilmiştir.
3. Müvekkil şirkete iade edilen bu çek müvekkil şirket tarafından kaybedilmiş ve bu husus muhatap bankaya bildirilmiştir.
4. Müvekkil tarafından keşide edilen çek için ödeme yasağı konulması hususunda karar almak için mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : TTK 711.m. ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLER : Yasal her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle müvekkil şirket tarafından keşide edilen, hamili ………………………. olan, Garanti Bankası ………….. Şubesinin ………………….. nolu hesabına ait, .……. numaralı, …./…./…… keşide tarihli ……………………..TL lık çek hakkında ödeme yasağı kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir