Çek iptali dilekçesi

ANKARA ASLIYE TICARET MAHKEMESINE

DAVACI              :
VEKILI              :

DAVALI              :

DAVA KONUSU        : …….. Bankasi ……. Subesi’nin ……. no.lu hesabinda kayitli,kesidecisi müvekkilim sirket olan hamiline yazili   ……… seri numarali ../../…. tarihli ÇEKIN IPTALI TALEBI.

AÇIKLAMALAR         :  1)Müvekkilim ../../…. keside tarihli,……….-TL. bedelli,…….. Bankasi ……. Subesinin ……. hesap numarasindan, ……… seri numarali ÇEK, HAMILINE OLARAK              BIR BORCA KARSILIK müvekkilime verilstir.Ancak çek müvekkilim   …………’ün cebinden ../../199. günü kaybolur.
(……… Polis Karakolu’nca düzenlenen tutanak ektedir.)

3)Bu nedenle,kimin eline geçtigini bilemedigimiz çekin iptalini istemek zorunda kaldik.

HUKUKi DAYANAK : T.T.K.,H.U.M.K.,sair hukuki mevzuat.
MADDi DELILLER  : 1)……… Polis Karakolu’nca hazirlanan tutanak,
2)Tanik ifadeleri
3)Sair her türlü delil

NETICE-I TALEP      : Yukarida açiklanan nedenlerle;Z
1 – ÖNCELIKLE, ÇEK KARSILIGININ MUHATAP BANKACA ÖDENMEMESI IÇIN IHTIYATI TEDBIR KARARI VERILMESINE veya ANILAN ÇEKIN IPTALI IÇIN DAVA AÇILDIGININ MUHATAP BANKAYA BILDIRILMESINE,
2 – KAYBEDILEN …….. Bankasi ……. Subesi’nin  ……. no.lu hesabinda kayitli,kesidecisi ………………  olan hamiline yazili ……… seri numarali ../../199.  tarihli ÇEKIN IPTALINE,
karar verilmesini saygi ile arz ederim.

Davaci vekili

Bir Cevap Yazın