Sözleşme taslağı

  …………………. SÖZLEŞMESİ İşbu protokol bir taraftan ile diğer taraftan ………………………. arasında aşağıda düzenlenen şartlarda tarafların serbest iradeleri ile Ankara da imza altına alınmıştır. Bu protokolde Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesesi kısaca Müessese, diğer taraf ise müşteri olarak anılacaktır. 1- TARAFLAR : Bu sözleşme Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesi ile …………………………………… […]
Devamını Oku…

 

Vekaletname

Gerek şahsım leyh ve aleyhinde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, […]
Devamını Oku…

 

Anonim şirket esas sözleşmesi

………………….. SANAYİ, ………………….. ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİDİR KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, Ticaret kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kurulması ile ilgili ve ier mevzuat hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no         Kurucunun Adı ve Soyadı         […]
Devamını Oku…