Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

(NOT: BU SÖZLEŞME SADECE NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEBİLİR) DÜZENLEME SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İşbu sözleşme, bir taraftan ………………………….adres………………………. adresinde yerleşik …………….SATICI ADI/UNVANI…………………. (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  …………………. .adres ……………………………….. adresinde yerleşik (  …………..ALICI ADI/UNVANI…………….) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin […]
Devamını Oku…

 

Zina sebebiyle boşanma ve nafaka dava dilekçesi

………. …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Zina sebebiyle boşanma. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………… ile davalı ………….., …………… tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden biri … diğeri ….. yaşında olmak üzere …….. çocuğu dünyaya gelmiştir. 2. Davalının, son zamanlarda eve geç gelmeyi alışkanlık edinmesinden şüphelenen müvekkilim, davalıyı takip ettirmeye […]
Devamını Oku…

 

Abonelik sözleşmesi

ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme ….…/……../20. tarihinde, bir tarafta, …………………. adresinde mukim ………………………… PAZARLAMA TİC. A.Ş  (bundan sonra ‘MEŞE’ olarak anılacaktır ile Adı: …………………………………………….Soyadı: ………………………………… Şirket Adı (Varsa): ……………………….Vergi No(Varsa): ……………………. Vergi Dairesi(Varsa): …………………….Telefon: ……………………………….. Fatura Adresi: ……………………………………………………………………………. Şehir: ……………………………………………E-Mail: ………………………………… Yukarıda kimlik bilgileri bulunan ‘Müşteri’ arasında aşağıdaki şartlarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. MADDE – 1 SÖZLEŞMENİN […]
Devamını Oku…

 

Adi kefalet sözleşmesi

ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ ANKARA, …/…/… Ben …….. cad. no:../.,. …………./……… adresinde ikamet eden …………. …………, ………………… ……….’nın DOST KAZIĞI LDT.ŞTİ. mağazasından almış olduğu Morçelik Marka Buzdolabı karşılığında mağazaya olan 750- (yedi yüz elli) TL’lık borcunu ödemediği ve ona karşı yapılan takip sonuçsuz kaldığı takdirde onun kefili olarak mahkeme hükümlerine gerek kalmaksızın söz konusu borcu ödemeyi, […]
Devamını Oku…

 

Adi komandit şirket esas sözleşmesi

ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ “…………………………………………………ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ ” A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında bir Adi Komandit Şirket kurulmuştur. Kurucunun adı soyadı İkametgah Adresi  Uyruğu 1………………………………..(Komanditer) ………………………………………………………….. …………. …………………………………………………. ………………………………………………………….. …………. 2………………………………..(Komanditer) […]
Devamını Oku…

 

Alt taşıma çerçeve sözleşmesi

ALT TAŞIMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (Bu sözleşme “Nakliye Firması” ile “MEŞE” arasında yapılacak sözleşme örneğidir.)  Burada “Nakliye Firması” TAŞITAN, “MEŞE” ise TAŞIYAN konumundadır. 1. Taraflar: Bu sözleşme bir yanda ………………………………………………………………………. adresinde mukim………………………………………………(kısaca:TAŞIYAN) ile diğer yanda …………………………………………………………………………adresinde mukim……………………………………(kısaca:TAŞITAN) arasında …./…./….tarihinde …………………………………………………. adresinde tanzim ve imza edilmiştir. 2. Konusu: Bu sözleşme TAŞITAN’ın 3. kişilere olan TAŞIMA sorumluluklarının, TAŞITAN’a […]
Devamını Oku…

 

Alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİHesap No:……………………………………………… Bir tarafta, …………………… Anonim Şirketi ile, (Bu sözleşmede sadece “Aracı Kurum” olarak anılacaktır) diğer tarafta, Sayın …………….………………………………………… arasında (Bu sözleşmede sadece “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla bir Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. I) SÖZLEŞMENİN KONUSU: 1. Sözleşmenin konusu, ARACI KURUM’un, Sermaye Piyasası Kanunu’nda tarifi yapılan ve bundan böyle […]
Devamını Oku…