Aracılık sözleşmesi

ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu protokol bir taraftan ……………. ile diğer taraftan aracılık hizmeti veren …………..arasında yukarıda düzenlenen şartlarda tarafların serbest iradeleri ile ………………………………….dresinde imza altına alınmıştır. TARAFLAR: Bu sözleşme ……………… ile …………………..arasında imzalanmıştır. AMACI:Bu aktin amacı taraf …………………ın ürettiği veya sattığı mal ve hizmetlerin; diğer akit tarafı ………………aracılığı ile pazarlanmasıdır. KONU: işbu protokolün konusu ……………………….şirketinin/kişinin pazarlayacağı, […]
Devamı…

 

Protesto örneği

T E L G R A F SURETLİ – TESLİM – İHBARLIDIR PROTESTO Sayın Lehtarı bulunan / / vade tarihli / / Tanzim tarihli …………………….TL.( ) senediniz vadesinde ödenmemiştir. İşbu senet bedelini en geç iki gün içerisinde tarafımıza ödemenizi ihtar ederim. Keşideci Vekili Av. ADRES :
Devamı…

 

Vekaletname

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ N O T E R L İ Ğ İ Yevmiye No : Tarih : V E K A L E T N A M E VEKALET VEREN……: VEKİL OLAN……… : Barosu avukatlarından  ……………….. leh ve aleyhinde açılmış […]
Devamı…

 

Sözleşme taslağı

  …………………. SÖZLEŞMESİ İşbu protokol bir taraftan ile diğer taraftan ………………………. arasında yukarıda düzenlenen şartlarda tarafların serbest iradeleri ile Ankara da imza altına alınmıştır. Bu protokolde Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesesi kısaca Müessese, diğer taraf ise müşteri olarak anılacaktır. 1- TARAFLAR : Bu sözleşme Alara Sosyal Hizmetler Danışmanlık ve Organizasyon Müessesi ile …………………………………… […]
Devamı…

 

Anonim şirket esas sözleşmesi

………………….. SANAYİ, ………………….. ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİDİR KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, Ticaret kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kurulması ile ilgili ve ier mevzuat hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no         Kurucunun Adı ve Soyadı         […]
Devamı…

 

Adi şirket sözleşmesi

ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ ANKARA, …/…/…. MADDE 1. ORTAKLAR ………………………………………….adresinde ikamet eden …………………, ………………………………….adresinde ikamet eden……………… ve ……………………………………… ikamet eden ……………………. arasinda asagidaki kosullarla bir sirket sözlesmesi akdolunmustur. MADDE 2. KONU VE AMAÇ Sözleşmenin konusu “…………….” adı verilen adi şirketin kurulmasıdır.  Şirketin amacı, ortak bir lokanta açıp bu lokantayı birlikte işletmek ve elde edilen kazancı, yukarıda […]
Devamı…

 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

(NOT: BU SÖZLEŞME SADECE NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEBİLİR) DÜZENLEME SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İşbu sözleşme, bir taraftan ………………………….adres………………………. adresinde yerleşik …………….SATICI ADI/UNVANI…………………. (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  …………………. .adres ……………………………….. adresinde yerleşik (  …………..ALICI ADI/UNVANI…………….) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında yukarıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin […]
Devamı…