İnfaz erteleme dilekçesi

…….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN     : VEKİLİ : DAVACI :K.H. MÜDAHİL : SUÇ  : Sövme VERİLEN CEZA : … ay … gün hapis DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebidir. İSTEM NEDENLERİ : 1) ……. Sulh Ceza Mahkemesinin …… tarih E. …. K. …… sayılı kararı ile müvekkil …. ay …. gün hapis […]
Devamını Oku…

 

Karşılıksız çek keşide için şikayet

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet SUÇ TARİHİ : ../…/….. ve …/../…… TALEP KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. […]
Devamını Oku…

 

Karşılıksız çek suçu şikayet dilekçesi

….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA Şikayetçi : …. Vekil/leri : Av. …. …. Sanıklar : …. …. …. …. Suç : Karşılıksız Çek Düzenlemek. Açıklaması : 1- Sanık/lar aşağıda belirtilen çek/leri keşide etmiştir: 2- Çek/ler süresinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılık/ları çıkmamıştır. Böylece sanık/lar karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir. 3- Sanıkların, eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak […]
Devamını Oku…