Şikayet dilekçesi karşılıksız çek keşide etmek

………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA, YAKINICI : . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek. SUÇ TARİHİ : …/…./…… OLAYLAR : 1 Vekil edene olan borcu karşılığında, ………..da …/…./…… tarihinde ………. tarafından keşide edilen ……………..-TL.lik çek ibraz süresi içerisinde Muhatap Banka ……………………… ………….. Şubesi’ne ibraz edilmiş ve çek’in karşılığının olmadığı …./…../………. […]
Devamını Oku…

 

Şikayet örneği

…………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : Av. . . SANIK : . . SUÇ : Zorla kız kaçırma, alıkoyma, kızlık bozma. SUÇ TARİHİ : …../…../………. OLAYLAR : 1. Yukarıda adı belirtilen sanık, müvekkilemi …./…/……. tarihinde babasının “………… Mahallesi ……. …. Sokak No:…… ……” adresindeki evinden alarak zorla kaçırmıştır. 2. Sanık, müvekkilimi […]
Devamını Oku…

 

Para cezasının infazı

………… DEFTERDARLIĞI’NA Para cezasına hükümlü …………..k’a ait infaz dosyası ve muameleli evraklar ilişik olarak gönderilmiştir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına dair Tüzüğün 92. maddesine göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre infazı ile iadesi, alındığının bildirilmesi rica olunur ……/……/….. Cumhuriyet Başsavcısı NOT : ………………..’a ait Para Cezasına İlişkin infaz […]
Devamını Oku…

 

Sabıka kaydının silinmesi

ANKARA 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : VEKİLİ : Av. CEZA : Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin / / tarih ve / Esas , / Karar sayılı ilamı KONUSU : Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinin / / tarihli , E / , K / sayılı kararı ile verilen mahkumiyet nedeniyle bu kaydın […]
Devamını Oku…

 

Sanığın tutuklanarak cezaevine konulması

……………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA …………… İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI’NA ……….. KAPALI CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : ……….. Cumhuriyet Savcılığının …../…./…… tarih ve ……../… sayılı gıyabi tutuklama Müzekkeresi. ……… Asliye Ceza Hakimliğinin …./…/…….. tarih ve ……./… sayılı gıyabi tutuklama müzekkeresi üzerine yakalanıp Savcılığımıza gönderilen ……… oğlu, …/…/…… doğumlu, ……………, ………….. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgusu yapılarak gıyabi tutuklama […]
Devamını Oku…

 

Sanığın adres tespiti

…………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA İLGİ : ………… Asliye Ceza Mahkemesi …………./… Sayılı Dosyasına. Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan şahsın tebligata yarar sarih adresinin zabıta marifetiyle tahkik ve tespitinin duruşmanın bırakıldığı …../…/……….. tarihinden önce Mahkememize bildirilmesinin temini rica olunur. ……/……/… Hakim Adı Soyadı : . Baba Adı : . Ana Adı : . Doğum Tarihi : . […]
Devamını Oku…

 

Suç duyurusu (cmuk)

……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ : MÜDAFİİ : (Adres antet’te) SANIKLAR : Kağıthane Asayiş Büro’da 09-10.04.2000 tarihleri arasında görevli polis memurları. SUÇ :Sanığa işkence ve kötü muamele uygulamak,görevi kötüye kullanmak,CMUK 135.mad. ve 78. md. ye aykırı hareket etmek. SUÇ TARİHİ : 09.04.2000-10.04.2000 AÇIKLAMALAR : Müşteki …………………………’a İstanbul Barosu tarafından Müdafii olarak atanmış bulunmaktayım. Müşteki …………………………..9.04.2000 tarihinde […]
Devamını Oku…